Walvis Bay

Walvis Bay

Walvisbaai is een stad met de belangrijkste natuurlijke zeehaven van Namibië. De in Walvisbaai gevestigde visserij-industrie vormt een belangrijk onderdeel van het bestaan in Namibië. De naam Walvis Bay is heel toepasselijk omdat jaarlijks de walvissen terugkeren naar de bay. Walvisvaarders van verschillende naties trokken regelmatig naar Walvis Bay om walvis te vangen. Hoewel het land op 21 maart 1990 onafhankelijk werd van Zuid-Afrika duurde het vier jaar langer totdat Walvisbaai aan Namibië werd overgedragen.

Walvis Bay ligt op een kruising van een lagune die door het getij en de oceaan wordt bepaald. De lagune komt voort uit de delta van de Kuiseb rivier. Er is echter groot gevaar dat de lagune over enkele jaren niet meer  zal bestaan. De lagune trekt jaarlijks ruim 160.000 vogels. Het is daarnaast een voedplaats voor nog eens 200.000 trekvogels per jaar. Helaas slibt het met grote snelheid dicht door verzilting. De verzilting heeft diverse oorzaken. Allereerst is de bebouwing richting de lagune toegenomen waardoor extra dijken nodig waren. Verder is in de jaren zestig de natuurlijke loop van de Kuiseb Rivier verlegd. De duinen hebben zich daardoor ook verplaatst.  Het zand blaast nu rechtstreeks naar Walvis Bay en de lagune. De natuurlijke vloedstromen worden hierdoor zwaar aangetast.

 

 

Foto's